SW: City of Gruturfjall

Hoofdstuk 3: De purpere rook - deel 1

Hoofdstuk 3 deel 1: De purpere rook

Alvero en Eleonora waren nog maar net uitgerust van hun vorig avontuur, toen hun vriend de tovenaar Time terugkeerde uit een dagenlange transdimensionele droom waaruit hij nieuwe krachten heeft geleerd. Van uit een duistere hoek van de kamer kwam ook Rigoletto geslopen, vers teruggekeerd van één van zijn meer duistere “hobby’s”.

Twee zaken waren onze helden opgevallen. Ten eerste, het stil vallen de bedrijvigheid in Gruturfjall. De altijd rokende torens van de Alchemisten lieten de lucht plots helder achter en in de arbeiderswijken zijn de straten gevuld met bedelende vagebonden die pijp roken. Uit deze pijpen komt een zware dikke paarse rook.
Het tweede dat opviel, is de plotse verdwijning van hun kompaan Athaliah plots verdwenen is. Is zij ook slachtoffer geworden van de verleidingen die horen bij de purpere rook? Wat Eleonora vooral stoort is dat Athaliah is verdwenen met de beloning van de vorige missie, iets wat zwaar weegt op haar maag!

Juist wanneer onze Tunnelratten dit overpeinsden, kwam Kjolla , onze charmante negenvingerige smokkelaar, weer met een brief aan. Deze brief droeg echter niet het zegel van Storn en zijn zonen van Grutur, maar van de Alchemisten gilde.

Na door de imposante poort van de gilde te lopen, langs zijn hoge torens en doorheen zijn uitgebreide bibliotheken kwamen de helden uit in een bescheiden en stofferig bureau van Elross.

Elross is het hoofd van een huurlingen groep “de brandende hand”, deze groep wordt door Alchemisten gilde rijkelijk betaald om de vrede te bewaren en de Gilde te beschermen. Dit rijkelijke loon toonde zich echter niet in het armzalige bureau waarin Elross jullie vroeg om de verdeling en productie van de paarse rots te stoppen om zo een einde te maken aan de plotse daling in de fabrieksnijverheid van de Gilde.

Na wat discussie kwamen jullie overeen tot een beloning van 400 goudstukken en hulp van één van de huurlingen. Jullie ontmoette vervolgens Konân, de barbaarse stagiair!

Achter de taverne “De dronken dwerg”, overmeesterden jullie na een kleine schermutseling een verkoper van de paarse rots. Rigoletto rookte een stukje van deze rots, maar buiten een lichte euforie bleek dit gelukkig geen nefast effect te heben op zijn intellect. De verkoper leidde jullie naar een ingang tot de diepere catacomben. Omdat onze helden zulk schorem niet zomaar terug de straat op konden sturen, had één van de helden het briljante idee om de verkoper vast te binden aan Konân, de licht morrende barbaarse stagiair!

Diep in de tunnels kwamen onze helden aan een kruispunt, rechts was een zware metalen deur, links een doorgang geblokkeerd door een zware steen en voor hun een ondergronds meer. Na een reünie met hun oude vijand “Koning Rat”, die wraak kam zoeken, een aanvaring met een aantal bandieten die hun kameraad tevergeefs kwamen bevrijden en een mysterieuze gondolier die hun overvaart aanbod.

Meer raadsels vonden de helden achter de deuren, alsook dodelijke valstrikken! Gelukkig konden onze snel denkende helden met een gezonde mix van talent en geluk deze vallen voorbij geraken. En met een vers gevonden mysterieus kristal kwamen ze oog in oog te staan met een horde van ondode skeletten geleid door een figuur in een zwart harnas! Uit het mysterieuze kristal kwam een schim van een grote kat, die hen hielp de skeletten te verslaan. De nieuwe krachten van Time gaven uiteindelijk de doorslag en de man in het zwarte harnas werd verslagen. Deze man bleek het geanimeerde gebeente te zijn van Grutur de stadsstichter! De geest van Grutur verscheen voor onze helden om hen persoonlijk te danken. Hij waarschuwde de
helden voor de gondolier, deze had de graven geschonden en de doden gewekt. Hij onthulde dat de gondolier bekend was onder de naam Aluc-Drah. Grutur toonde een alternatieve weg om rond het meer heen te geraken en beloofde de helden hulp indien zij zijn naam driemaal roepen.

Wordt vervolgd…

Comments

koolstof

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.