SW: City of Gruturfjall

Hoofdstuk 2: Het Gouden Oog

Hoofdstuk 2 het gouden oog:

Na de afloop van het vorig avontuur, heeft groep zich vervoegd bij de Tunnelgilde (eigenlijke naam " Het gezelschap van Heren ter exploratie van de Onderbuick"). Waar Svenna hun van beddengoed heeft voorzien en een eigen kist in de schatkamer om eventuele waardevolle voorwerpen achter te laten.

Times werd uitgenodigd tot een transcendale meditatie met de oude magiër Alzeera en werd tot recent niet meer terug gezien. Rigoletto is op een eigen duistere misse gegaan.

Svenna heeft hun ook een uitvoerige les gegeven over de gekende geschiedenis en opbouw van de vele tunnels in de Onderbuick, Athaliah en Eleonora hebben deze les perfect onthouden … Alvero was echter ergens anders in gedachten.

Kort hierna kwam de oud-smokkelaar Kjolla met een brief van Storn. Storn vraagt hen met enige discretie en subtiliteit de sekteleider vader Comar naar hem te brengen… levend!

Onmiddellijk gingen onze 3 helden op onderzoek, met de aanwijzigingen van Kjolla kwamen ze terecht in herberg de Dronken Dwerg. Dezelfde herberg waar zij ooit ten onrechte zijn beschuldigd van de moord op Frederik. Al probeerden zij stiekem en ongemerkt binnen te komen, werden zij snel herkend als de “Tunnelratten” waarna zij enige bekers van mede getrakteerd krijgen en de aandacht van een 3 tal barbaren. Eén man bleef hun echter aankijken en aanstaren.

Onverschrokken gaan Eleonora en Athaliah langs deze man zitten en trakteren hem op een bessenbier. Al was de man eerst weinig meewerkzaam, stelde hij zich hierna voor als de broer van de overleden Frederik. Maar naarmate zijn beker leger werd, werd ook zijn spraak onverstaanbaarder en viel hij uiteindelijk van stoel af. Alvero keek toe van veilige afstand.

Eleonora ontfutselde bij de barman de locatie van enkele predikers van de sekte van het Gouden Oog. Nabij de rosse buurt, kwamen ze in contact met enkele sekteleden, deze waren zeer vredelievend en aardig naar onze helden. Dus uiteraard brak Athaliah de neus van één van de zingende gelovigen. Na dit agressief optreden verdwenen de sekteleden in de vele kleine steegjes.

Na wat vruchteloos zoeken keerde onze helden terug naar de Tunnelgilde, de ochtend hierna juist brengt Kjolla hun een nieuwe brief… een uitnodiging van vader Comar!

Onze helden worden door sektelid met een nasale stem (wegens een recent gebroken neus), geleid tot diep in de catacomben. Daar komen ze bewakers tegen die vragen hun wapens hier te laten. Onze helden geven met tegenzin toe, wetende dat Eleonora en Athaliah elk nog een dolk op hun lichaam hebben verborgen. Daar worden ze uitgenodigd te zitten een rijkelijk gevuld tafel samen met Comar.

Comar drukte zijn bezorgdheid uit over de stad. De hebzucht van de handelaars, de onverdraagzaamheid van de stadswachten en willekeurige gerechtigheid van Storn (die ooit zelfs onze helden onrechtelijk in de kuil had laten werpen). Comar wilt de stad spiritueel reinigen met de liefde en het licht van het Gouden Oog. Hij stelt voor dat onze helden ook op een spirituele trip gaan en geeft onze helden elke een donker paarse paddenstoel.

Alvero en Eleonora aten elk gretig hun paddenstoel op, terwijl Athaliah weigerde. Comar begon een lied te zingen en wiegde zo Athaliah ook in een diepe slaap.

Vervolgens ervoeren onze helden een levensechte droom, waarin zij een ontmoeting hebben met een demoon met een derde oog van goud. Gelukkig konden onze helden deze schim overwinnen. Alleen maar op wakker te worden vastgebonden in een cel. Gelukkig konden zij hieruit ontsnappen. Onze helden konden sluw hun lot als offerlammen vermijden en achtervolgde Comar tot in de straten van Gruturfjall. Nadat zij hem hadden overmeesterd vonden ze 2 magische dranken en een rituele dolk op zijn lichaam. De ondervraging van Comar bleef echter cryptisch en Storn verspilde geen tijd om zijn gevangene op te halen. Hij gaf de beloning van 600 goudstukken en Athaliah.

Later gaat Athaliah terug naar de catacomben waar ze gevangen waren. Zij merkt dat alle religieuze beelden daar verdwenen zijn, wel vindt ze nog een kooi waarin een raaf zit. De raaf kraait: “Ijzere deur… Ijzere deur…”

Comments

koolstof

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.